گروه معماری بعد چهارم

گروه معماری بعد چهارم از مجموع برترین معماران ، مهندسان، طراحان و مجریان دارای دانش و تجربه تشکیل گردیده است. این گروه با توجه به نقش مهم زمان درزندگی روزمره به عنوان بعدی مهم، برپایه نوآوری و طراحی بروز عمل نموده است.به دلیل تقابل و محدودیت هزینه و زمان و وجود تنوع سلیقه این گروه در ارائه خدمات طراحی و اجرایی خود در راستای اهداف ذیل گام برداشته است:

  • صرف کمترین هزینه در بهترین زمان با کیفیت مطلوب
  • نوآوری و بروز بودن خدمات در راستای نیاز مشتریان
  • بکارگیری سبک های مختلف معماری هماهنگ با علایق مشتریان

 

آدرس وب سایت مجموعه:
mashad4d.com